Disclaimer

Betreft website

Monique Timmermans

Algemeen

Monique Timmermans, verleent u hierbij toegang tot www.monique-timmermans.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die enkel door haarzelf zijn aangeleverd. Zij behoudt het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Deze website is met zorg samengesteld. Niettemin kan Monique Timmermans niet garanderen dat deze website geen onjuiste of verouderde informatie bevat. Monique Timmermans aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.

Deze website is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Monique Timmermans gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Kaartmateriaal

Hoewel deze website en kaartmateriaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende fouten.
De online kaart is niet bedoeld voor navigatiedoeleinden maar slechts ter oriƫntatie en illustratie. De genoemde startpunten en parkeergelegenheden dienen uitsluitend als indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke locaties.

De knooppunten en verbindingen zijn samengesteld met data van openstreetmap, door overheden vrijgegeven data, door eigen waarnemingen en door gebruikers opgegeven (gecorrigeerde) data.
Monique Timmermans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan tijdens het gebruik van deze kaart.

Wandelingen en parkeren

U wandelt en parkeert op eigen risico. Monique Timmermans aanvaardt geen aansprakelijkheid tijdens of in verband met de wandelingen of het parkeren.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en afbeeldingen liggen bij Monique Timmermans. De foto’s zijn beschikbaar gesteld door haarzelf. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Monique Timmermans, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy

Uw persoonsgegevens die u op deze website invult, worden door Monique Timmermans uitsluitend gebruikt voor het versturen van de factuur en uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website?
Neem dan contact op met de webmaster via de contactknop.